Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ali krajše ICANN je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1998 v Združenih državah Amerike. Organizacija je tesno povezana z vrhovnimi registrarji posameznih domenskih končnic. Vedno, ko pri svojem najljubšem registrarju registrirate katero izmed domen, uporabljate storitev ICANN, zato gre del zneska registracije tudi omenjeni organizaciji.

Glavna vloga organizacije ICANN je upravljanje in nadzor postopka registracije domene in dodelitev IP naslovov ponudnikom interneta (ISP-jem) prek oddelka IANA (Internet Assigned Numbers Authority). To je ustanovil Jon Postel, računalniški genij, ki je bil udeležen tudi pri razvoju ARPANET-a, originalnega globalnega interneta med hladno vojno.

Kaj so naloge neprofitne organizacije ICANN?

Vsaka naprava, povezana v splet, potrebuje unikaten IP naslov. Le tako je na spletu lahko identificirana in kot takšna omogoča pošiljanje in prejemanje podatkov. Naloga ICANN je ustrezna dodelitev IP naslovov. Ker je veliko omrežij prisotnih tudi pri zasebnih uporabnikih, organizacijah in podjetij, je ICANN določil, da je v takšnih omrežjih mogoče ponovno uporabiti številne razpone IP naslovov. V nasprotnem primeru bi namreč hitro izčrpali razpoložljivost IP-jev, ki jih ICANN lahko dodeli. Rezervirani IP razponi za našteta zasebna omrežja so:

  • 10.0.0.0 – 10.255.255.255
  • 172.16.0.0 – 172.31.255.255
  • 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Vsi ostali razponi IP naslovov so rezervirani za javno mrežo, torej za internet v pravem pomenu besede.

ICANNDobro poznana vloga organizacije ICANN je dodelitev domenskih imen. ICANN dovoljuje uporabo vseh vrhnjih domen, kot so na primer .com, .net in .org, prav tako pa tudi uporabo domen na podlagi kode države (na primer .co.uk ali .co.nz). Pri tem je potrebno omeniti, da domene ni možno registrirati neposredno pri ICANN, vendar so za to pooblaščeni registrarji.

ICANN je zelo pomembno vlogo igral tudi pri oblikovanju UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy). Gre za mednarodni izvensodni postopek reševanja sporov, ki ureja reševanje konfliktov glede lastništva domenskih imen. Gre za poceni, pošten in predvsem hiter sistem rešitve, ki zaobide pravni sodni sistem.

Osnovna načela delovanja ICANN

Osnovna načela delovanja organizacije ICANN so:

  • pomoč pri ohranjanju operativne stabilnosti svetovnega spleta,
  • spodbujanje konkurence na trgu registracije domen,
  • doseganje široke zastopanosti globalne spletne skupnosti,
  • razvoj politike, ki ustreza poslanstvu organizacije.