Domenski spor imenujemo vsak spor, ki se nanaša na upravičenost do registracije in uporabe spletne domene. Internet je danes izjemno pomemben medij, ki marsikomu predstavlja pomemben vir dobička ali podporo pri poslovanju, prav tako pa pomaga ustvarjati javno podobo posameznikov in podjetij. Da ne bi prihajalo do zlonamerne uporabe, se na področju domen skrbi za spoštovanje zakonov, predvsem za preprečevanje kršenja intelektualne lastnine.

Pri slovenskih domenah, torej tistih s končnico .si, se lahko s spornimi domenami hitro opravi – vložiti je treba zahtevo za ARDS postopek. To je alternativni postopek pod okriljem Arnesa, ki je zavezujoč za vse registrarje in založnike spletnih strani ter lastnike domen, s katerim se z majhnimi stroški in v kratkem časovnem roku razsodi, kdo ima pravico do imena domene ter kdo ne. Seveda pa obstaja še druga možnost – postopek na sodišču.

Kdaj vložiti zahtevo za ARDS postopek?

Za alternativno reševanje domenskih sporov oziroma ARDS se velja odločiti takoj, ko ugotovimo, da nam s svojo domeno nekdo povzroča škodo, tako materialno kot nematerialno. Največkrat se vloga za reševanje spora poda v naslednjih primerih:

  1. Kadar se ugotovi, da je neka domena identična imenu podjetja, imenu spletne strani, imenu blagovne znamke, sloganu, oziroma toliko podobna, da prihaja do zamenjav;
  2. Kadar domena posega v avtorske pravice, kot jih priznava naša zakonodaja;
  3. Kadar se domena okorišča z osebnim imenom;
  4. Kadar se domena okorišča z geografsko označbo;
  5. Kadar posega v druge pravice, ki jih priznava slovenski pravni red.

Kaj to pomeni? Da je lahko sankcioniran vsakdo, ki za domeno s končnico .si izbere ime in priimek svojega najljubšega športnika, igralca, pevca, pisatelja, ali pa njemu nepriljubljenega politika, organizacije. Pri tem ne gre pozabiti, da se je mogoče tako okoristiti kot tudi očrniti pravne in fizične osebe.

Sankcioniran je lahko vsakdo, ki registrira domeno, ki je pravzaprav naslov popevke, knjige, filma. Vsakdo, ki se skuša »prebiti« iz anonimnosti tako, da uporabi ime nekega uspešnega podjetja in doda še kakšno »domislico« (namesto podjetjeX.si, podjetjeX-nova.si) …

Kako sprožimo domenski spor?

Pričetek postopka ni težak. Na spletu poiščite pravilnik za domenske spore ARDS pod okriljem Arnesa, v katerem boste našli vse podatke. Natančno je navedeno, kako se postopek sproži, kako poteka, kakšen je lahko njegov zaključek, navedene so pristojbine in vsi roki, prav tako pa vse možnosti glede poravnave, pritožb in podobnega.

V dokumentu boste našli tudi obrazec za pritožbo, ki ga izpolnite in ob plačilu pristojbine pošljite na Arnes prek elektronske pošte ali priporočene klasične pošiljke. V pritožbi morate navesti vse svoje podatke in podatke o sporni domeni ter njenem nosilcu, hkrati pa tudi navesti, zakaj je domena sporna.

Poleg razloga imate možnost dodati tudi priloge, s katerimi želite dokazati, da sporna domena posega v vaše pravice, prav tako pa že na začetku določite, kakšen je želeni ukrep proti tej .si domeni v primeru, da se vam ugodi: izbris domene ali prenos domene na vas.

Kaj pa, če ste v ARDS postopku »obtoženec«?

Včasih ni tako, da ste dejansko naredili kaj narobe oziroma se želeli okoristiti na račun registracije neke .si domene. Morda je ravno obratno. Morda imate pravico že ves čas vi, potem pa se je naknadno pojavil nekdo, ki jo hoče zase!

V kolikor ste v to prepričani in ste to pripravljeni dokazati, boste lahko to pojasnili že v svojem odgovoru na obtožbe. Tako kot pritožnik imate tudi vi možnost, da se postavite zase in da se domenski spor razreši v vašo korist.

Če veste, da imate prav, se samo nikar ne ustrašite. Zlasti, kadar ste majhno podjetje ali posameznik, »veliki« pogosto računajo na to, da jim boste enostavno predali domeno in se umaknili.